NEWS / EVENTS

  • Susţinerea tezei de doctor în drept a dlui Cuculescu Andrei

    22.03.2019

    Sâmbătă, 06 aprilie 2019, ora 10:00, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în drept a dlui Cuculescu Andrei, conducător ştiinţific: Țurcan Serghei, doctor în drept, conferențiar universitar, în Consiliul ştiinţific specializat D 552.01-24 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, cu titlul ,,Principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat” la specialitatea 552.01 – Drept Constituțional.

  • Showing 1 - 1 of 1 Articles | Page 1 of 1

    < Previous     1     Next >


    Archives